การสั่งซื้อ

     

  การสั่งซื้อ ( ชำระเงินล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการจัดส่ง)

 กรุณาแจ้งรายละเอียดในการสั่งซื้อเพื่อจัดส่งได้ถูกต้องและรวดเร็ว

- รายการสินค้า เช่น ชื่อสินค้า ยี่ห้อ

- จำนวนการสั่งซื้อ

- ชื่อผู้รับ บริษท/ร้าน/ชื่อผู้รับ-นามสกุล  สถานที่จัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง

- เมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้า สามารถทำการการยืนยันการสั่งซื้อโดยผ่านทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ 

     โทรศัพท์(สายด่วน) :   089-1209992

     Line ID                :   0891209992

หลังจากที่ทางพี.เอ็น.กรุ๊ป ได้รับการชำระเงินแล้วทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้าตามที่ได้แจ้งไว้

     การจัดส่งสินค้า

      กรณีลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้า 1 วัน ทางเราจะดำเนินการจัดส่งในวันถัดไป โดยจัดส่งไปยังศูนย์จัดส่งสินค้าเป็นบริษัทขนส่งที่ทางเราได้คัดเลือกไว้ หรือตามที่ลูกค้ากำหนด จากนั้นสินค้าจะถึงลูกค้านับจากวันจัดส่งประมาณ 1-3 วัน ขึ้นอยู่กับสถานที่ปลายทางของลูกค้า อำเภอเมืองหรือต่างอำเภอ 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 244,269