เกี่ยวกับเรา

     

         ร้านพี.เอ็น กรุ๊ป  

   เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ 2553  จนถึงปัจจุบัน 

 

    ปี 2552 เริ่มก่อตั้งและจัดเตรียมสินค้าที่มีคุณภาพไว้บริการลูกค้า

   วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2553 ได้ดำเนินการจดทะเบียนการค้า โดยนายไพบูลย์ นกสกุล

   ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ" พี.เอ็น.กรุ๊ป " ทะเบียนการค้าเลขที่ 3101000066740

 

         สินค้าและบริการของเรา  

จำหน่ายสินค้าด้านสาธารณสุขเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล 

สินค้าได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านการรับรองจาก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านระบบ ISO ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามีมาตรฐานตามระบบสากล

จำหน่ายสินค้าหลายชนิด เช่น แถบตรวจสารเสพติด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ทรายอะเบท(ทรายเคลือบสารเทมีฟอส 1% ), น้ำยาพ่นยุงและแมลง 

เครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV)  น้ำยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ

Visitors: 244,269