ยี่ห้อ ราบิสซิน

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายี่ห้อ ราบิสซิน( RABISIN )

ราบิสซิน ( RABISIN ) เป็นวัคซีนเชื้อตาย สำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ( Rabies ) ในสัตว์หลายชนิด และให้ภูมิค้มกันโรคได้ถึง 3 ปี นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส มีเชื้อตายของ Rabies virus สเครน PV11 / PM เพาะเลี้ยงไวรัสบน NL 2 Cells โดย Inactivated ด้วย b-Propiolactone มี Aluminum Hydroxide เป็น Adjuvant ค่า NH Titre มากกว่า 2.0 IU ต่อโด๊ส

ข้อบ่งการใช้

ใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้ง Pre และ Post exposure ทาง WHO ให้การยอมรับว่า RABISIN สามารถให้ความคุ้มโรคอยู่ในระดับสูง และได้นานถึง 3 ปี ราบิสซิน Rabissin เป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตอบสนอง 2 ประการ

1 .ความปลอดภัย

- มีความปลอดภัยมากทั้งในแง่ของ Specific Safety และ Non- Specific Safety เนื่องจากไวรัสผ่านการเพาะเลี้ยงบนเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด Nil 2 Cells โดยปราศจากเซลล์ประสาท

2. ให้ความคุ้มครองโรคได้สูง

 - วัคซีนได้ผ่านการทดสอบตามข้อบังคับขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมาตรฐานของ ราบิสซิน มีค่า NIH สูงกว่า 3.0 ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้คือ 0.3 และสามารถให้ความคุ้มโรคได้นานถึง 3 ปี

การเก็บรักษา          : เก็บวัคซีนไว้ในที่มืด อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

ขนาดบรรจุ             :  1 ขวดบรรจุ 1 มิลลิลิตร

 

สนใจติดต่อ คุณไพบูลย์ นกสกุล โทร.089-1209992

ID Line: 0891209992

Visitors: 250,433