ยี่ห้อ เดลต้าฟอร์ซ ( เดลต้าเมทริน 1 % )

น้ำยาเคมีกำจัดยุง ยี่ห้อเดลต้าฟอร์ซ 1อีซี ( Detaforce 1 EC )

           ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงและแมลงบิน ยี่ห้อ "เดลต้าฟอร์ซ 1 อีซี ( Detaforce 1 EC )  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุขและเป็นที่ยอมรับจาก องค์การอนามัยโลก ( WHO ) ว่าเป็นสารเคมีกำจัดยุงที่มีประสิทธิภาพสูงต่อยุง ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วแม้ในปริมาณน้อย ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม      เดลต้าฟอร์ซ 1 อีซี เป็นสารเคมีที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ใช้กำจัดยุงที่พบตามบ้าน สำนักงาน  โรงพยาบาล โรงแรม ร้านค้า ภัตตาคาร สวนอาหาร ตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม และฟาร์มปศุสัตว์ DELTAFORCE 1 EC เป็นผลิตภัณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องยูแอลวี ในการกำจัดยุง

            วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง

- เครื่องพ่นแบบหมอกควัน ( Fogging ) ผสม เดลต้าฟอร์ซ 1 อีซี 1 ลิตร ต่อน้ำหรือน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันก๊าด 99 ลิตร นำส่วนที่ผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร

- เครื่องพ่นแบบละอองฝอย ( ULV ) ผสม เดลต้าฟอร์ซ 1 อีซี 1 ลิตร ต่อน้ำหรือน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันก๊าด 99 ลิตร นำส่วนที่ผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร

การบรรจุ : 1 ลิตร/ขวด (  1 ลัง บรรจุ 12 ขวด ) ,

บรรจุภัณฑ์ มี 2 ชนิด บรรจุขวดอลูมีเนียม / บรรจุขวดพลาสติก

จำหน่าย ; ราคาขายส่ง , ราคาขายปลีก

สนใจผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อ: คุณไพบูลย์ นกสกุล

                               Tel. 089-1209992

Visitors: 244,269