ยี่ห้อ ดีไซด์ (สูตรสารเสริมฤทธิ์)

 

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง เพื่อการสาธารณสุข ยี่ห้อ ดีไซด์

   ดีไซด์ ใช้ฉีดพ่นกับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่อง ULV ในการกำจัดยุง

   ดีไซด์ เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดยุง ประกอบด้ายสารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอยซึ่งผ่านการทดสอบจากองค์การอนามัยโลก(WHO) ว่าเป็นสารเคมีกำจัดยุงที่มีประสิทธิภาพสูงต่อยุง ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วแม้ใช้ในปริมาณน้อย ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม 

   ดีไซด์ เป็นสารเคมีที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ใช้กำจัดยุงที่พบตามบ้าน สำนักงาน โรงพยาบาล ภัตตาคาร สวนอาหาร ตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ 

   ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์

-Deltamethrin 0.50 % w/v

-Piperonyl butoxide 10 % w/v

-S-bioallethrin 0.75 % w/v

 

 วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง

    ฉีดพ่นโดยเครื่องพ่นแบบฝอยละออง(ULV)

ผสมดีไซด์ จำนวน 100 ซีซี ผสมกับน้ำมันโซล่า 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 12.5 ซีซี ต่อ 100 ตารางเมตร

 

   ฉีดพ่นหมอกควัน (Thermal fogging )

ผสมดีไซด์ จำนวน 100 ซีซี ผสมกับน้ำมันโซล่า 7 ลิตร แล้วนำส่วนผสมฉีดพ่นหมอกควันในอัตราส่วน 100 ซีซี ต่อ 100 ตารางเมตร

 

จำหน่าย : ราคาขายส่ง ,ราคาขายปลีก

สนใจผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อ คุณไพบูลย์

                              Tel. 089-1209992

Visitors: 244,269