ยี่ห้อ อัลตร้าไซด์

     อัลตร้าไซด์ ( ULTRAXIDE )

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ หยุดการแพร่ขยายของเชื้อไข้หวัดนกที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับใช้ในโรงฟักไข่ โรงเรือง และสำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถออกฤทธิ์กับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่าง ๆ ทั้งแบคทีเรียรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย ไวรัส ทั้งมีปลอก และไม่มีปลอกหุ้ม เชื้อรา โปรโตซัว ได้ดี เช่น มัยโคพลาสมา กัมโบโร นิวคาสซิล

  คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

- สารออกฤทธิ์ กลูตาราลดีไฮด์ 15% + เบนซาโคเนียมคลอไรด์ 10%

- เป็นยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง สำหรับในโรงเรือนและสำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ สามารถออกฤทธิ์กับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่างๆ ทั้ง แบคทีเรียรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย ไวรัสทั้งมีปลอกและไม่มีปลอกหุ้ม เชื้อรา โปรโตซัว ได้ดี

- ออกฤทธิ์ได้ดีในสภาพน้ำด่าง ,สบู่ และสภาพที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์วัตถุ

- ปลอดภัย ไม่กัดกร่อน ไม่มีพิษตกค้าง

   วิธีใช้

โรงฟักไข่ อัลตร้าไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 150 ส่วน

ห้องเก็บไข่ อัลตร้าไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 350 ส่วน

โรงเรือน อัลตร้าไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 150 ส่วน

ห้องซักล้าง อัลตร้าไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 150 ส่วน

เครื่องมือ,อุปกรณ์ อัลตร้าไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 150 ส่วน

ยานพาหนะ,อ่างจุ่มเท้า อัลตร้าไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 400 ส่วน

ถังน้ำดื่มของสัตว์ อัลตร้าไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 3000 ส่วน

สนใจผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อ คุณไพบูลย์ 

                               Tel.089-1209992

Visitors: 244,269