ยี่ห้อ เดลต้าไซด์(สูตรสารเสริมฤทธื์)

 

น้ำยาเคมีกำจัดยุง ยี่ห้อ " เดลต้าไซด์ " ( Deltacide)

กลุ่มเคมีสารสำคัญ : กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ( Synthesis pyrethroid)

ชื่อสามัญและอัตราส่วน : 

+สารเดลต้าเมทริน( Deltamethrin  0.5% W/V )

+เอสไบโออัลเลทริน (S-bioallethrin 0.75%w/v)

+ พิบเพอโรนิลบิวท็อกไซด์ (Piperonylbuuoxide 10% w/v)

  เดลต้าไซด์  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง

- สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอยสังเคราะห์ ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก(WHO)

- การใช้งานสำหรับยุง,แมลงบินและแมลงคลานทุกชนิด

- มีค่าความปลอดภัยสูง

การบรรจุ : บรรจุภาชนะขวดโคเอท ( ขวดพลาสติก )

บรรจุขวดละ : 1 ลิตร ( 1 กล่องบรรจุ 12 ลิตร)

อัตราการใช้ : ใช้เดลต้าไซด์ 1 ลิตรผสม น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล 49 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 10 ลิตร ต่อพื้นที่ 6.25 ไร่

สนใจติดต่อ: คุณไพบูลย์ Tel. : 089-1209992

ID Line : 0891209992

Visitors: 250,433