น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ยี่ห้อเบสต้าแควม-เอส

น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ยี่ห้อเบสต้าแควม-เอส

หยุดการแพร่ขยายของเชื้อไวรัสโคโรนา

สรรพคุณ

ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส เช่นมือ เท้า ปาก ไข้หวัดนก เอส 5เอ็น1 ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ

 

เบสต้าแควม-เอส ออกฤทธิ์ได้ดีในสภาพน้ำกระด้าง,สบู่ และสภาพที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์วัตถุ

เบสต้าแควม-เอส ปลอดภัยไม่กัดกร่อน ไม่มีพิษตกค้าง

 

วิธีการใช้

* ใช้ฆ่าเชื้อไวรัส  ผสมเบสต้าแควม-เอส กับ น้ำในอัตรส่วน 1: 100 

( ใช้ผลิตภัณฑ์เบสต้าแควม-เอส 1 ส่วน ต่อ น้ำ 100 ส่วน ) แล้วน้ำไปฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

 

*  ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ผสมเบสต้าแควม-เอส กับ น้ำ ในอัตราส่วน 1: 150 ( เบสต้าแควม-เอส 1 ส่วน ต่อ น้ำ 150 ส่วน )

 

ขนาดการบรรจุ 1 ขวด บรรจุ 1 ลิตร

ราคา : ลิตรละ 1,800 บาท

 

Visitors: 244,269