ยี่ห้อ โฟกัสต้า (สูตรสารเสริมฤทธิ์ )

 

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง แมลงบิน ยี่ห้อโฟกัสต้า

   โฟกัสต้า เป็นผลิตภัณฑ์สูตรใหม่พิเศษสำหรับแมลงบิน โดยเฉพาะยุงแมลงวัน สามารถออกฤทธ์ทั้งการฆ่า น๊อคได้อย่างรวดเร็วและต่อต้านการดื้อยาของแมลงด้วยสารออกฤทธิ์ 3 ชนิดมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อควบคุมแมลงนำโรคไข้เลือดออก ไข้มาเลเรีย โรคเท้าช้าง เป็นการตัดวงจรการระบาดของโรคและลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคต่างๆดังกล่าว

   ใช้ฉีดพ่นกับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV )ในการกำจัดยุง 

   โฟกัสต้า เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดยุง ประกอบด้ายสารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอยซึ่งผ่านการทดสอบจากองค์การอนามัยโลก(WHO) ว่าเป็นสารเคมีกำจัดยุงที่มีประสิทธิภาพสูงต่อยุง ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วแม้ใช้ในปริมาณน้อย ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม 

   โฟกัสต้า เป็นสารเคมีที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ใช้กำจัดยุงที่พบตามบ้าน สำนักงาน โรงพยาบาล ภัตตาคาร สวนอาหาร ตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ 

   ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์

-Deltamethrin           0.50 %  w/v

-Piperonyl butoxide  10 %      w/v

-S-bioallethrin           0.75 %  w/v

 

 วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง

    ฉีดพ่นโดยเครื่องพ่นแบบฝอยละออง(ULV)

ผสมโฟกัสต้า จำนวน 100 ซีซี ผสมกับน้ำหรือน้ำมันโซล่า 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 12.5 ซีซี ต่อ 100 ตารางเมตร

 

   ฉีดพ่นหมอกควัน (Thermal fogging )

ผสมโฟกัสต้า จำนวน 100 ซีซี ผสมกับน้ำมันโซล่า 7 ลิตร แล้วนำส่วนผสมฉีดพ่นหมอกควันในอัตราส่วน 100 ซีซี ต่อ 100 ตารางเมตร

 

สนใจติดต่อ คุณไพบูลย์ Tel. 089-1209992 ,

ID Line: 0891209992 

                                             

Visitors: 250,433