ยี่ห้อ ไบโยแวค ( Bayovac )

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยี่ห้อ ไบโยแวค ( Bayovac )

สรรพคุณ : เป็นวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข แมว สัตว์ที่เลี้ยงไว้ใชประโยชน์จากขน (Furry Animals) โค กระบือ ม้า แกะ แพะ หมู อายุตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ส่วนประกอบ : ใน 1 โด๊ส ของวัคซีน ประกอบด้วย.......ไวรัสพิษสุนัขบ้า ซึ่งทำให้หมดฤทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 2 IU

 

สนใจติดต่อ คณไพบูลย์ โทร.089-1209992 , 

ID Line : 0891209992

 

 

Visitors: 248,086